DELEN

Het minderen van de vleesconsumptie heeft amper effect op het milieu. Onder druk van stichting Agrifacts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) toegegeven dat de milieuwinst bij een halvering van de consumptie hooguit rond de 2 tot 4% ligt in plaats van de 25 tot 40% die dit adviesorgaan tot nu toe richting overheid, stakeholders en publiek heeft gecommuniceerd.

STAF is blij dat het PBL tot inkeer is gekomen, maar wijst ook op de schadelijke impact van dit soort onzorgvuldigheid door officiële adviesorganen.
Voorzitter John Spithoven van STAF: ‘Het maakt nogal wat uit of je politiek en samenleving voorhoudt dat halvering van de vleesconsumptie 25–40% dan wel 2–4% minder broeikasgassen oplevert. Aan cijfers van het PBL wordt door politiek en samenleving doorgaans veel waarde gehecht. Daarbij is het PBL door de overheid aangewezen als rekenmeester voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Wij moeten er op kunnen vertrouwen dat de cijfers zorgvuldig zijn. Dat was hier beslist niet het geval.’

Bovendien. Een halvering van de vleesconsumptie is becijferd, maar is nauwelijks realistisch. Het PBL adviseert het kabinet om binnen het huidige Klimaatakkoord aan te sturen op een afname van de consumptie van dierlijke eiwitten van 15%. Dan bedraagt het klimaateffect hooguit 0,5 tot 1% minder aan broeikas gassen.